Informatie Corona Virus


1 maart 2021

Beste Parochianen,

7 Maart a.s. gaan de deuren weer open!

In het laatste Parochieteam-overleg hebben we besloten om vanaf 7 maart de kerk te heropenen en kunt u de viering van 10.00 u bijwonen.

Hoewel de RIVM-cijfers niet direct hoopvol stemmen, menen wij toch dat we de kerk moeten openen. Hiermee varen we mee op de koers van de overheid, waar gekozen wordt voor een ‘ingecalculeerd risico’.

Het voelt dubbel voor ons, wij voelen ons verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van onze parochianen, maar snappen ook de hang naar de zondagse viering; en de ontmoeting na de viering, ook al is dat maar zo vluchtig.  

Hopende dat er inmiddels veel parochianen zullen zijn ingeënt (en daardoor beter weerbaar tegen het virus) onderstrepen we met de heropening het belang van saamhorigheid, betrokkenheid en onderlinge verbondenheid in onze parochie.

Veiligheidsmaatregelen

Uiteraard blijven wij de veiligheidsmaatregelen in acht nemen.  Dat betekent nog steeds:
-vooraf registreren via de website of telefonisch;
-maximaal 30 parochianen in de kerk;
-handen desinfecteren bij binnenkomst
-1,5 m afstand, zowel binnen als buiten de kerk
-mondkapjes op bij entree van het kerkgebouw en deze ophouden tot u op uw plaats zit;
-niet hardop meezingen met de solisten;
-na afloop van de viering uw mondkapje weer opdoen, voordat u opstaat en de kerk verlaat.

Wij doen een beroep op u om de eigen verantwoordelijkheid niet uit het oog te verliezen: voelt u zich niet fit, blijft u dan thuis. Hartelijk dank voor uw medewerking.
 
Verwarming in de kerk
Met de sluiting van de kerk in de afgelopen periode hebben we hopelijk de ergste koudeperiode achter de rug. Dit betekent echter niet dat het vanaf nu aangenaam warm in de kerk zal zijn. De ventilatie is nog niet op orde, de kerkdeuren blijven daarom op een kier staan om een goede luchtcirculatie te waarborgen. Het kan dus behoorlijk fris zijn.

Neem gerust een extra omslagdoek of fleecedeken mee.

Wij wensen u alle goeds en hopen u op 7 maart te kunnen begroeten.

Het Parochieteam

Ellen Meijer


17 januari 2021

Voorlopige sluiting kerk

Beste parochianen,
Allereerst willen we u een verdrietig maar in onze ogen juist besluit meedelen:
Afgelopen zondag 17 januari, heeft voorlopig de laatste zondagse viering in onze kerk plaatsgevonden. Vanwege het hoge aantal besmettingen en de risicovolle varianten heeft het Parochieteam afgelopen donderdagavond – met pijn in het hart – besloten om onze Maria Magdalenakerk vooralsnog tot en met 6 maart gesloten te houden voor zondagse vieringen. Met dit besluit geven wij gehoor aan het dringende advies van de overheid om zoveel mogelijk thuis te blijven en de contacten te beperken. Uiteraard kunnen er wel uitvaarten
vanuit de kerk plaatsvinden met maximaal 30 aanwezigen. Het kerkbestuur is op de hoogte gesteld van dit besluit.
Dit besluit is niet gemakkelijk voor ons geweest en we hebben er lang en goed over nagedacht. Uiteraard gunnen wij iedereen de mogelijkheid om zijn of haar geloof tijdens een viering te belijden. Veel mensen halen daar troost uit in deze moeilijke tijden en dit gegeven heeft ons besluit dan ook des te moeilijker gemaakt. Andere kerken (ook in onze omgeving) gaan misschien (nog) niet hiertoe over, maar wij als Parochieteam willen onze verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan. Niet de gemakkelijkste weg, maar in onze ogen wel de verstandigste.

Wij hebben in het afgelopen jaar een aantal onlinevieringen voor u gemaakt en we hebben gemerkt dat deze veel waardering hebben gekregen. Echter, gezien de laatste berichten over uitbraken van het virus na het maken van onlinevieringen in het land, waar zelfs doden te betreuren vielen, is het niet waarschijnlijk dat wij onlinevieringen zullen gaan maken.

Hoe graag hadden wij u een ander bericht willen brengen! Maar helaas zien we dat het gewoon niet goed gaat met het aantal besmettingen en
ziekenhuisopnamen en ook het aantal mensen waar we afscheid van moeten nemen loopt nog steeds op. Uiteraard zullen wij constant de vinger aan de pols houden en kijken of versoepelingen gerechtvaardigd zijn, maar voorlopig moeten we het hiermee doen.
Wij hopen van ganser harte dat u begrip heeft voor ons standpunt en vooral dat u ermee om kunt gaan. Dat brengt mij meteen op het volgende:
Blijf omzien naar elkaar!
Hoewel dit jaarthema alweer van even geleden is, is het zaak deze boodschap nu meer dan ook levend te houden. We mogen minder naar buiten en elkaar ontmoeten en dat is voor velen onder ons erg moeilijk. Dagen duren lang als je niemand ziet of spreekt en de donkere winter maakt het nog veel moeilijker.
Hoe fijn is het dan als je merkt dat er iemand om je geeft: een telefoontje, een kaartje of een ander berichtje, misschien een bloemetje: het is vaak maar een kleine moeite maar het kan net even dat zetje zijn waardoor iemand zich minder alleen voelt, dat iemand weer een beetje licht laat zien. Wij als parochianen van de Maria Magdalenakerk staan er om bekend dat wij er voor elkaar zijn als het er op aankomt. Laten we hier alstublieft mee doorgaan: met elkaar, voor elkaar, al is het dan op enige afstand.

Kersttijd en oud en nieuw 2020: een kleine terugblik
Iedereen heeft het wel gemerkt: afgelopen jaar waren de huizen en tuinen veel sneller versierd met lichtjes dan normaal, de stal en de kerstboom stonden eerder in de woonkamers en er werd alles aan gedaan om de wereld wat lichter en mooier te maken. Hoewel we kerstmis en oud en nieuw niet hebben kunnen vieren zoals we gewend waren, met bomvolle kerst(nacht)vieringen en een fijne nieuwjaarsreceptie, hebben we niet stil gezeten. Zo was daar eerst de mooie kerstkaart met vredeswens en een klein cadeautje als bijlage bij de PM. De OKM-groep die normaal de gezellige kerstmiddag voor alleenstaande ouderen verzorgt, had geld ingezameld en leuke attenties gekocht voor hun doelgroep.
Kookgroep ’t Klepeltje bracht lekkere dingen rond zodat onze ouderen niet vergeten werden. Voor de kinderen en hun ouders was er een leuke
onlineviering met Ko Schuurmans en de kinderen en leerkrachten van
basisschool Wormer Wieken. Een aantal mensen van All Ages heeft met pastor Ria Casalod een mooie kerstnachtviering verzorgd die online kon worden bekeken. Op eerste kerstdag en oudjaarsavond (of eigenlijk was het nog middag) waren er vieringen in de kerk. Het mag dan misschien allemaal wat minder groot geweest zijn dan normaal, heel veel mensen hebben hun uiterste best gedaan om u toch te laten genieten van datgene dat kerst voor ons betekent: het vieren van de geboorte van Jezus, die naar ons toegekomen is om ons de Vrede te brengen. Wij hopen dat u deze Vrede in uw hart heeft mogen ervaren. Heel graag willen wij iedereen die meegeholpen heeft om dit alles mogelijk te maken van harte bedanken voor hun inzet en enthousiasme. Als Parochieteam hopen wij van harte: dat ons Verlangen naar betere tijden in onze harten mag uitgroeien tot de Hoop op een mooiere toekomst.
Veel lieve groeten aan u allen!
Het Parochieteam.

Onlinevieringen
Zoals u gelezen hebt zullen wij voorlopig afzien van onlinevieringen. Het is wel mogelijk om onlinevieringen van onze buurparochies te volgen, hieronder een aantal suggesties:
Eucharistie te volgen vanuit de H. Odulphus in Assendelft:
https://www.youtube.com/channel/UCvd_BPI2poDANw6ggDpIoKg/videos?reload=9
Vieringen te volgen van de St. Petrus Parochie in Krommenie:
https://www.youtube.com/channel/UCrL53RJ57d_J98DH1wZbg4w
Vieringen te volgen van de Mattheuskerk in Zaandam:
https://www.mattheuskerk.nl/foto-video/
Als u Youtube via uw televisie kunt ontvangen, dan kunt u met de
bovengenoemde links de vieringen op uw televisie volgen.
Uiteraard kunt u op televisie ook de landelijke eucharistieviering zien.


26 juni 2020
Beste parochianen,

Wat fijn dat we elkaar al (bijna) weer kunnen ontmoeten in onze eigen Maria Magdalena kerk. Wat hebben we elkaar gemist, al die tijd!! Drie maanden is wel een kwart jaar… Maar gelukkig, door de versoepeling, is het nu mogelijk om op zondag 5 juli a.s. weer een LIVE viering met elkaar te kunnen houden waarbij pastor Kiki Kint onze voorganger is. Wij verheugen ons daarop en de voorbereidingen zijn in volle gang. Maar oh…. Wat wordt dát anders door al die reglementen vanuit het bisdom en de RIVM regels waar we ons, helaas, aan zullen moeten houden. Maar elkaar in levende lijve en gezond en wel even te zien tijdens de viering, al is het op afstand, dat zal vast als heel fijn en waardevol ervaren worden….
Wat kunnen we verwachten van de komende viering en waar moeten we ons aan houden en rekening mee houden tijdens vieringen volgens “het nieuwe normaal”?

Bij binnenkomst:
U wordt van harte welkom geheten door een gastheer/-vrouw die uw naam en telefoonnummer noteert. In onze kerk mogen 85 kerkgangers naar binnen als we de stoelen op 1,5 m afstand van elkaar plaatsen. Wij hanteren (nog) geen reserveringssysteem, maar komt u wel op tijd? U gebruikt het pompje met het desinfectiemiddel dat aan de muur hangt en reinigt uw handen. U houdt rekening met elkaar en houdt de 1.5 m afstand van elkaar. U gaat door het Achterschip de kerk binnen, en wordt door een gastheer/-vrouw naar een zitplaats geleid. Op de stoelen ligt het boekje van de viering al voor u klaar.
Mensen uit één huishouding mogen naast elkaar zitten.
Kaarsje branden: Dit is natuurlijk toegestaan maar houdt u zelf de 1,5 m afstand, ook bij de kaarsenstandaard, in acht? Het liefst willen wij dat u het kaarsje meteen bij binnenkomst gaat doen, voordat u een zitplaats betrekt om het heen-en-weerverkeer te voorkomen. Overleg desnoods met de gastheer/-vrouw.

Tijdens de viering:
Er wordt niet gezongen of meegezongen en voorlopig is er geen koorzang dus ook geen zomerkoor. Wel zal er live piano/orgelmuziek te horen zijn. Er wordt ook niet hardop meegebeden en bij de vredeswens geven we elkaar geen hand. Eigenlijk een vrij passief gebeuren voor ons parochianen en dat betreuren wij ten zeerste maar het is voorlopig niet anders. We hopen dat het samen rustig zitten en luisteren naar Woord en Gebed ons toch een gevoel van saamhorigheid zal geven…

Communie uitreiking:
De communie gaat nu ook heel anders dan u gewend bent want de hosties worden niet uitgedeeld maar door de voorganger klaargelegd in kleine plastic bakjes op een gedekte tafel voor het altaar. De gastheer/-vrouw wijst steeds een rij aan die naar voren mag lopen om zelf een bakje te pakken, de hostie eruit te nemen en het plastic bakje terug te doen in een mand/bakje voor hergebruik. U loopt langs de muur weer terug naar uw plaats; maar dit was u al gewend.. Let u op de aanwijzingen van de gastheer/- gastvrouw en op de 1,5m afstand wanneer u naar voren loopt? Er zijn markeringen op de vloer gezet om het te vergemakkelijken.

Collecte:
Er wordt tijdens de viering niet gecollecteerd maar u kunt uw bijdrage in een mandje achterin de kerk doen, wanneer u de kerk verlaat. Ook is het nog steeds mogelijk om uw bijdrage te storten op het bekende nummer van de kerk: NL68 INGB 0001 9753 65 t.n.v. R.K. Kerkbestuur Algemene Kerkbijdragen te Wormer. Waarvoor onze hartelijke dank want de gemaakte kosten moeten wel betaald kunnen worden, niet waar?

Na afloop van de viering:
Helaas kunnen we elkaar niet ontmoeten in het Achterschip om gezellig bij te praten bij een kopje koffie/thee. U wordt verzocht om na de viering het gebouw te verlaten door de deur die naar de gang leidt. Let u ook hier weer op de aanwijzingen van de gastheer/-vrouw? En ook (steeds weer) letten op de 1,5 m afstand van elkaar. U kunt vóór het verlaten van de kerk bij de uitgang gebruik maken van het desinfectiepompje.

Toiletgebruik:
Bij hoge uitzondering (dus liever niet!) mag er gebruik gemaakt worden van het invalidentoilet. Na gebruik het toilet zelf reinigen met het desinfectiemiddel dat in het toilet aanwezig is. De andere twee toiletten zijn niet geopend.

Weekendautorijders:
Voorlopig is er, tot nader order, geen vervoer van parochianen naar en van de kerk.

Protocol/beleidsplan tijdens de coronatijd:
Via deze link kunt u het beleidsplan/protocol lezen die de vrijwilligers in onze werkgroepen twee weken eerder hebben ontvangen. Er zijn al wat werkgroepen opgestart met inachtneming van dit protocol en wij hopen dat de vrijwilligers begrip hebben voor al deze maatregelen want wij zijn heel zuinig op u allen en hopen dat we door het navolgen van de regels in dit beleidsplan elkaar niet in gevaar zullen brengen. Wij gaan er ook vanuit dat we op uw medewerking kunnen blijven rekenen!

Laatste online viering:
Met de start van de “live” vieringen vanaf 5 juli beëindigen wij onze “online” vieringen. Via onderstaande link kunt u de laatste online viering vanuit onze eigen kerk gaan bekijken en meevieren. Het is onze slotviering, waarin pastor Ria Casalod voorgaat met leden van de pastoraatsgroep en het parochieteam.
Ook sluit de voorzitter van het parochieteam het parochiejaar 2019-2020 af met een slotwoord. Elke volgende zondag volgen we het zomerrooster van vieringen maar dan zonder het zomerkoor. In de eerstvolgende PM zal het rooster vermeld worden.

Tot slot wenst het parochieteam u een fijne, prettige en gezonde zomer toe. De meesten van u zullen niet heel ver gaan om vakantie te vieren maar rondom huis en haard kan het ook gezellig zijn. Hopelijk zien wij u regelmatig op zondagen in onze vieringen terug. En zullen de nieuwe regels zoals hierboven beschreven u niet weghouden van het samen vieren en samen ons geloof in Hem en in elkaar uitdragen dus zullen we zeggen: tot gauw maar weer?

Namens het parochieteam,
Peggy Alting Siberg
26 juni 2020


12 juni 2020
Beste parochiaan,

Nu na ongeveer 3 coronamaanden keert de samenleving weer langzaam terug naar een zo normaal mogelijk ritme en activiteit. Echter, voorzichtigheid is geboden en voorlopig zal “het nieuwe normaal” nog blijven gelden.
Ook in onze parochie zien wij uit naar het weer samen vieren, herdenken en elkaar ontmoeten. Het parochieteam heeft hiertoe voor de zomermaanden een beleidsplan en protocol opgesteld voor alle gebruikers van de kerk en een planning gemaakt voor de vieringen.

Vieringen deze zomermaanden

In de maand juni zijn er nog geen vieringen in de kerk, maar wel het half uurtje op zondagmorgen van 10.00 – 10.30 uur voor persoonlijk gebed en om een kaarsje te branden. Hierbij geldt maximaal 30 personen in de kerk.

Tot 1 juli zijn er online vieringen, te zien vanaf zondagmorgen via de link in de Nieuwsbrief of onze website.
Vanaf 1 juli zullen er weer vieringen zijn op de zondag volgens schema, met een maximaal aantal personen dat mogelijk is in ons kerkgebouw binnen de RIVM maatregelen en richtlijnen. (= ca. 85)
De toegangsregels bij vieringen zoals is afgesproken:
– 1,5 meter afstand van elkaar, ook wat betreft de zitplaatsen in de kerk.
– Aangeboden desinfectiemiddel gebruiken bij binnenkomst en verlaten van het gebouw.
– We volgen de aanwijzingen van de gastheren/gastvrouwen.
– Mensen uit één huishouden mogen naast elkaar zitten.
– Looproute volgen die aangegeven is.
– Hoesten en niezen in elleboog.
– Bij verkoudheid en koorts niet komen!
– Niet (mee)zingen tijdens de viering!
– Liever geen toiletbezoek.
– Er is geen koffie/thee na afloop van de viering.
– Niet nablijven in het hele gebouw.

Vieringen online in juni
Zondag 14 juni vieren we Sacramentsdag. In deze liturgie ligt de nadruk op het breken en delen van brood en wijn, het Nieuwe Verbond.
Pastor Matthé Bruijns gaat voor in deze onlineviering. Ellie Hoek is lector en Serge Makarchev verzorgt de muziek.
De opname en montage is verzorgd door Job Luttikhuizen en Luuk Baltes.
U kunt de viering van af zondagmorgen volgen via deze link: http://www.mariamagdalenawormer.nl/video-pagina/

Zondag 21 juni is er geen opname vanuit onze kerk of de Jozef Kogerveld. Wel is er mogelijkheid om zondag een onlineviering te volgen van Diaken Jeroen Hoekstra vanuit De Kwakel.
U kunt deze viering vanaf zondagmorgen volgen via deze link: http://www.mariamagdalenawormer.nl/video-pagina/

Zondag 28 juni zouden we een feestelijke slotviering van het werkjaar in de kerk vieren. Omdat dat nog niet mogelijk is, bieden wij u hierbij de slotviering online aan. Pastor Ria Casalod gaat hierin voor. Ina van Kleef en Frans Hofstra zijn lector. De voorzitter van het Parochieteam Peggy Alting Siberg zal namens het Parochieteam een woordje doen. Serge Makarchev verzorgt de muziek.
De opname en montage is verzorgd door Job Luttikhuizen en Luuk Baltes.
U kunt de viering van af zondagmorgen volgen via deze link: http://www.mariamagdalenawormer.nl/video-pagina/

Het parochieteam wenst u mooie vieringen.

Uw mening omtrent online vieringen

In de vorige nieuwsbrief heeft het parochieteam u uitgenodigd een reactie te geven over de aangeboden vieringen online. Uw reactie wordt meegenomen in onze evaluatie om wel of niet door te gaan met online vieringen vanuit onze eigen kerk of mee te liften met vieringen van omliggende parochies.

Een samenvatting van de reacties:
Er zijn 18 reacties ontvangen van betrokken parochianen.
Op enkele parochianen na zijn alle vieringen gezien.
De opnames zijn in het algemeen positief ontvangen en de meerderheid, 16/18, ziet graag voortzetting van onlinevieringen.
Gemiddelde tijdsduur van 30 min is prima.
Ondertiteling wordt gewaardeerd, met name bij zangmuziek.
Gemist bekende liederen met zang.
Dia-vertoning van eigen kerk bij muziek draagt bij aan de sfeer.
Het parochieteam bedankt de betrokken parochianen voor hun bijdragen.
Tenslotte wensen wij u ook de komende weken kracht en sterkte toe, en blijf met elkaar verbonden, ook in gebed.
Zie om naar de ander.

12 juni 2020


6 Juni 2020

Vieringen online
Voor deze 1e zondag na Pinksteren nodigen wij u uit om te kijken naar de viering van de Heilige Drie-eenheid vanuit de St. Jozefkerk in Kogerveld. De voorganger is pastor Wil Waardijk. Eugenie Galiart is lectrice en Inge Reijn verzorgt de muziek. De opname en montage zijn door Job Luttikhuizen verricht.
Het thema van de viering is: ‘Daar waar liefde is, daar is God’.
Moge dit mooie thema u steun geven en inspireren.
U kunt de viering volgen via deze link: http://www.mariamagdalenawormer.nl/video-pagina/

Fijne zondag en een mooie week!
Parochieteam Maria Magdalena Wormer
6 juni 2020


29 mei 2020

Vieringen online
Zoals in de vorige  Nieuwsbrief is gemeld  zal zondag 31 mei de Pinksterviering vanuit onze Maria Magdalenakerk worden verzorgd. 
Ben Commandeur leidt de viering, Mieke Niekus uit de Jozefkerk verzorgt de overweging. Ineke Hendriks is lector en Serge Makarchev verzorgt de muzikale omlijsting.
De viering zal in het teken staan van het ontvangen van de Heilige Geest.
Geest van licht en vuur, wind en storm. Waarin aangemoedigd wordt om niet te blijven staan, maar ook juist in deze tijd met nieuwe inspiratie, kracht en licht. de wereld in te gaan.
Bij deze viering zal ook gebruik worden gemaakt van het boekje voor Hemelvaart en Pinksteren, dat bij de PM is bezorgd.   Via deze link kunt u het boekje ook inzien inclusief enkele muzieknummers

U kunt de viering vanaf zondagmorgen 10 uur volgen via deze link: http://www.mariamagdalenawormer.nl/video-pagina/
Het parochieteam wenst u een mooie Pinksterviering.

Het collectemandje

Met de vele inspanningen in onze parochie zoals het uitbrengen van de PM, het extra boekje, de nieuwe videovieringen, en natuurlijk de vaste lasten, blijft, om de kosten te dekken, ook het collectemandje steevast langskomen. U wordt gevraagd om ook via elektronische weg ons te blijven steunen door wat normaal in de collecte wordt gegeven tijdens de vieringen, aan onze penningmeester over te maken.
Blijf dus uw bijdrage  aan onze parochie de komende maanden overmaken op:
NL68 INGB 000.19.75.365 t.n.v. RK Kerkbestuur Algemene Kerkbijdragen te Wormer

Uw mening gevraagd!

De afgelopen drie zondagen heeft u via een link in de nieuwsbrief drie online vieringen kunnen volgen:

 1. De Jozefparochie met voorganger pastor Wil Waardijk dd. 17 mei
 2. Onze eigen parochie met voorganger pastor Kiki Kint dd. 24 mei
 3. Onze eigen parochie, een Pinksterviering, met overweging van mw. Mieke Niekus dd. 31 mei

Online vieringen zijn in deze barre tijd in vele parochies om ons heen ontstaan omdat we al weken geen fysieke vieringen in een kerkgebouw mogen houden. Om toch een soort van onderling contact te bewerkstelligen en de saamhorigheid en de hechte band in onze parochiegemeenschap proberen te behouden, maar ook geestelijk voedsel aan u te bieden, hebben een aantal vrijwilligers in onze parochie de moed en de kracht gehad om een online viering gestalte te geven. Dat is echt een compliment waard want waar doen zij het voor? Voor u, natuurlijk! Maar wordt het ook zo gewaardeerd dat we met online vieringen verder kunnen/willen gaan? Want pas per 1 juli mogen we met 100 mensen een viering in de kerk houden, mits alles goed gaat in het land. En daarom vragen wij uw hulp om vooral eerlijke en opbouwende reactie te geven. Want daar kunnen we wat mee…
Wij hopen dat u de online vieringen heeft gezien en vragen u om ons via een mailtje antwoord te geven op onderstaande vragen. Uw antwoorden kunnen wij gebruiken in onze evaluatie om wel/niet door te gaan met online vieringen vanuit onze eigen kerk of mee te liften met vieringen van omliggende parochies.

 • Welke  genoemde vieringen heeft u gezien?
 • Voldeed de online viering aan een/uw behoefte?
 • Wat vond u van de kwaliteit van beeld en geluid?
 • De lengte van de fragmenten en het totaal?
 • Wat vond u van de gekozen lezingen en liederen?
 • De uitvoering door pianist/organist?
 • Hoe heeft u de overwegingen ervaren?
 • Heeft u iets gemist of vond u iets overbodig?
 • Vindt u het een goede zaak om wel/niet door te gaan met online vieringen?
 • Heeft u ook andere vieringen via internet gezien, zo ja welke?
 • Heeft u nog tips voor ons?

Stuur uw reactie liefst per omgaande doch uiterlijk vóór 4 juni 2020 naar: secretaris@mariamagdalenawormer.nl
Wilt u het liever mondeling doorgeven, dan kunt u ons ook bellen en uw antwoorden doorgeven aan één van ons. Onze telefoonnummers vindt u in de kaft van de PM.
Wij hopen op vele reacties want uw stem zorgt ervoor dat we samen de koers bepalen in deze veranderde tijd op weg naar het nieuwe normaal.
Bij voorbaat onze hartelijke dank!

Het parochieteam
29 mei 2020


22 mei 2020

Onze eerste online gebedsviering voor en door onze parochie is een feit!
Mw. Kiki Kint (u allen welbekend als pastor) leidt de gebedsviering, Frans Hofstra is de lector en Piet van der Laan bespeelt het orgel.
Wij hopen dat het u goed doet om zich even in onze vertrouwde kerk te wanen.
U kunt de viering volgen via deze link:  http://www.mariamagdalenawormer.nl/video-pagina/

Op 20 mei zijn de nieuwe maatregelen van het Bisdom bekend gemaakt voor de periode vanaf 1 juni en de periode vanaf 1 juli. U kunt ze vinden via deze link: https://www.rkkerk.nl/protocol-voor-publieke-vieringen-in-de-r-k-kerk-vanaf-1-juni-uitreiking-heilige-communie-vanaf-14-juni/.

De nieuwe richtlijnen van het bisdom vergen veel organisatie en voorbereidingen. Het Parochieteam heeft daarom besloten om in juni nog geen vieringen voor maximaal 30 personen te houden, maar de kerk open te blijven stellen voor persoonlijk gebed en het opsteken van een kaarsje op de zondag tussen 10.00 u tot 10.30. Vanaf 1 juni mogen er wel maximaal 30 parochianen tegelijk in de kerk aanwezig zijn. Uiteraard blijven de andere maatregelen ook gelden:

 • 1,5 meter afstand
 • hoesten en niezen in de elleboog
 • voelt u zich niet fit, blijf dan alstublieft thuis.

Het Parochieteam gaat binnenkort vergaderen op welke manier we ons kerkgebouw kunnen inrichten en hoe we het protocol zo goed mogelijk kunnen toepassen en uitvoeren om samen op een mooie manier te kunnen blijven vieren, dienen en leren en vooral om elkaar eindelijk weer te kunnen ontmoeten!
Zodra we daar uit zijn, zullen we u zo snel mogelijk informeren.

Vrijdag worden de opnames gemaakt van de Pinksterviering vanuit onze Maria Magdalenakerk met diaken Hoekstra. De link naar deze viering volgt volgende week.

Het Parochieteam wenst u een mooie zondag, veel kracht en vertrouwen.

Houd de moed erin en blijf gezond. Wij hopen u weer te zien zodra de maatregelen dat toelaten.

Het Parochieteam
Ellen Meijer

22 mei 2020


16 mei 2020

Vieringen on-line !

Beste parochianen,
Zoals in de laatste Nieuwsbrief is gemeld heeft het parochieteam de mogelijkheden bekeken binnen onze parochie voor vieringen on-line. In overleg is gekozen voor voorlopig een drietal zondagen met een on-lineviering. Per week wordt via de Nieuwsbrief de Youtube-link doorgegeven. Na Pinksteren vragen wij u uw bevindingen over deze 3 Youtube-uitzendingen aan ons te mailen. In de volgende Nieuwsbrief hierover meer.

De Videovieringen zullen uitgezonden worden op: zondag 17 mei, 24 mei en 31 mei op Pinksteren

Zondag 17 mei
Voor deze week nodigen wij u uit om te kijken naar de viering die in het teken zal staan van Hemelvaart vanuit de Jozefkerk in Kogerveld. De voorganger is pastor Wil Waardijk. Marien Habich is lectrice. Het prachtige pianospel is verzorgd door Inga Kruma.
De ons bekende Wil Waardijk nodigt voor deze keer ook de parochianen van Wormer uit om virtueel door de voordeur van de Jozef naar binnen te gaan.
De opnames en montage zijn door Jeroen Hoekstra verricht.
Het thema van de viering is: Nada te turbe oftewel God is bij je. En dat is
genoeg. Moge dit mooie thema u steun geven en inspireren.


Zondag 24 mei
Zondag 24 mei is een video opname in onze Maria Magdalena kerk. Het wordt een viering door de woorddienstgroep en pianospel van Serge Makarchev of orgel door Piet van der Laan.

Zondag 31 mei
Zondag 31 mei vieren we Pinksteren. Vanuit onze kerk zal de pinksterviering door Diaken Jeroen Hoekstra en enkele parochianen verzorgd worden. Bij deze viering zal ook gebruik worden gemaakt van het boekje, voor Hemelvaart en Pinksteren, dat bij de PM is bezorgd. Via deze link kunt u het boekje ook inzien inclusief enkele muzieknummers

Fijne zondag en een mooie week!
Parochieteam Maria Magdalena Wormer

16 mei 2020

8 mei 2020

Mei, de maand van gedenken en vieren
Op tv hebben we de verstilde en indrukwekkende beelden gezien van 75 jaar vrijheid. In de zondagse liturgie zouden we er uitgebreid aandacht aan hebben besteed. Met koffie en wat lekkers in het Achterschip om na te praten, ervaringen te delen en te luisteren naar elkaar. Nu, in 2020, stellen we -voor elkaars gezondheid- zélf grenzen aan onze vrijheid. Een akelige beperking waarin we elkaar niet kunnen opzoeken, een knuffel missen, hoogstens op afstand een zwaai of een handkus. Veel stil verdriet. Wij bidden voor hernieuwde vrijheid en een spoedig samenzijn.

Mei, de maand van moederdag
Wij gunnen alle moeders op zondag 10 mei een welverdiende mooie dag. En uit een viering van enkele jaren geleden bidden we: “Levende God, op deze tweede zondag in mei bidden wij voor alle vrouwen -met en zonder kinderen-, voor hun warmte, energie en zorg waarmee ze gestalte geven aan een leefbare samenleving; dat zij een baken van licht zijn waarop anderen zich kunnen oriënteren…”

Klokluiden
Vanaf half maart tot eind april heeft u op woensdagavond een kwartier lang de klokken van onze kerk en omringende kerken horen luiden. Zo ook op Koningsdag en afgelopen dinsdag 5 mei. Dit gebeurt in onze kerk nog met de hand. Kevin Bank, o.a. koster van onze parochie, heeft zich al die woensdagen letterlijk in het zweet gewerkt om te voldoen aan de oproep van de Raad van Kerken. Klik hier voor een filmpje. Wij willen hem hierbij hartelijk danken daarvoor!

Regels bij kerkbezoek
Zoals u weet is de kerk open op zondagen van 10.00 tot 10.30 u voor persoonlijk gebed en een kaarsje aansteken, zolang de coronamaatregelen gelden. Aan de toeloop merken we dat hier behoefte aan is. Wij respecteren de richtlijnen van het RIVM en de overheid en dat betekent vooralsnog dat er niet meer dan 3 personen tegelijkertijd in de kerk aanwezig kunnen zijn. Wij vragen u om ons te helpen dit mogelijk te maken en de aanwijzingen van de aanwezige gastvrouw of -heer op te volgen. RIVM: Houd 1,5 meter afstand van anderen Rijksoverheid: beperk het bezoek tot maximaal 3 mensen. Houd altijd 1,5 meter afstand.

Persconferentie over Coronamaatregelen
Op 6 mei j.l. heeft de overheid via een persconferentie een hoopvolle boodschap gebracht, nl. versoepeling van een aantal corona-maatregelen. Mits er geen terugslag komt, is het wellicht mogelijk dat de kerken per 1 juli open mogen voor maximaal 100 personen. Binnenkort zal het Parochieteam bespreken hoe, wanneer en met welke maatregelen we dit kunnen organiseren voor reguliere vieringen. Wij zullen de door de bisschoppen aangekondigde mededelingen over een aangepast corona-beleid op de voet volgen. We houden u hiervan op de hoogte.

Vieringen on-line??
Veel kerken zetten vieringen op de website. OC Liturgie inventariseert
momenteel welke mogelijkheden er binnen onze MM-parochie zijn. Er zijn ideeën over hoe zo’n digitale MM-viering eruit kan zien, maar de uitvoering vraagt om specifieke technische vaardigheden en kwaliteiten. Zodra we meer weten, wordt u op de hoogte gebracht.

Aanstaande PM
In de komende PM zult u 2 bijlagen aantreffen. We hopen dat u het waardeert en er troost en kracht uit kan putten.

Collectemandje
Zolang wij als parochiaan de kerk niet kunnen bezoeken, mist onze parochie de noodzakelijke bijdragen voor de parochie in het
collectemandje. Sommige parochianen maken via de bank hun
normale bijdrage over, waarvoor hartelijk dank!
Onze penningmeester vraagt u om, juist in deze tijd, onze parochie financieel te blijven ondersteunen. Zodat we na deze coronatijd onze mooie Maria Magdalenakerk kunnen blijven gebruiken om te vieren, te rouwen en elkaar te ontmoeten.
Blijf uw bijdrage de komende maanden daarom overmaken op:
NL68 INGB 000.19.75.365 t.n.v. RK Kerkbestuur Algemene Kerkbijdragen te Wormer. Hartelijk dank!

Het Parochieteam wenst u alle goeds, een mooie meimaand met lenteweer en voorjaarsgeluiden, en af en toe een vrolijkstemmende verrassing.
Houd moed en blijf gezond!

Namens het Parochieteam
Ellen Meijer
8 mei 202024 april 2020

Paaskaars
De Paastijd is alweer een paar weken geleden. Dit jaar hebben wij de Goede Week en Pasen op een bijzondere maar naar wij hopen toch goede manier beleefd en gevierd. Het speciale Paastijdboekje dat u bij de vorige PM van het Parochieteam heeft ontvangen is door veel mensen zeer gewaardeerd en dat is fijn. Eén aspect van Pasen dat wij gemist hebben is het aansteken van de paaskaars: gebracht door het donker wordt hij na het onderdompelen in het Heilige Water en het aansteken met het licht tot een baken van hoop voor ons allen. Het is fijn om te weten dat dit jaar de paaskaars is gezegend door kapelaan Nico Kerssens en daarna is ontstoken. Hierbij enkele foto’s. Wij hebben dus een gewijde paaskaars die komende zondagen tot en met Pinksteren zal branden.

Overledenen binnen de parochie

20 april

In de leeftijd van 89 jaar is in Wormer dhr. Joannes Gerardus Vos (Jan) overleden.
Jan was weduwnaar van Immetje Vos-Grandiek en woonde de laatste 1,5 jaar in Torenerf.
Zaterdag 25 april is de afscheidsplechtigheid in de aula van het crematorium in Zaandam.

17 april

Dhr. Bert de Leeuw is op de leeftijd van 74 jaar overleden. Op 23 april is hij na een mooie viering door zijn 4 zussen en andere familieleden bij zijn ouders begraven op de Algemene Begraafplaats in Wormer.

11 april

Mevr. Tilly Strobbe is in de leeftijd van 87 jaar overleden. Mevr. Strobbe was ongehuwd.
Zij woonde  de laatste 3 jaar van haar leven in Torenerf op kamer 231.

9 april

Onze parochiaan Antonius Adrianus Vermeulen (Toon) is in de leeftijd van 91 jaar in het ZMC te Zaandam overleden. In besloten kring heeft de familie op 15 april in onze kerk afscheid genomen en is Toon daarna begeleid naar zijn laatste rustplaats op de Algemene Begraafplaats in Wormer.

29 maart

Onze oud-parochiaan Dhr. Jacques Koot is in de leeftijd van 84 jaar te Dedemsvaart overleden.
Hij bleef onze parochie altijd volgen via de PM die hij toegestuurd kreeg. Zijn gebedsdienst vond plaats op 2 april in de St. Vitus kerk. Daarna werd hij op de begraafplaats herenigd met zijn vrouw Lia die 8 maanden eerder was overleden.

Uitvaarten in Coronatijd
We ontkomen er helaas niet aan: ook en juist in deze tijd komen er mensen te overlijden en vinden er uitvaarten plaats, die uiteraard zo waardig mogelijk moeten verlopen en zo een steun kunnen zijn voor de nabestaanden. Dit is voor vele parochies een enorme uitdaging: immers, er worden door de ontstane situatie vele eisen gesteld die haaks staan op het houden van een mooie, warme en gedenkwaardige plechtigheid. Denk maar aan het feit dat er maar 30 mensen bijeen mogen komen, die het liefst 1 ½ meter van elkaar verwijderd moeten blijven. Niet een fijne manier om je verdriet met elkaar te delen. Ook de veiligheid van onze vrijwilligers is een belangrijk punt en tevens die van alle andere mensen die in de kerk komen. Wij als parochieteam hebben hier in meerdere vergaderingen (op afstand) en tijdens veel mail- en appverkeer over nagedacht en zijn met nog een aantal insiders gekomen tot een draaiboek dat een ieder handvatten kan geven die bij een uitvaart is betrokken. Uiteraard is dit geen vaststaand iets, zodra er maatregelen veranderd of versoepeld worden zullen wij die zo snel mogelijk doorvoeren in het draaiboek. Maar het is goed dat we een houvast hebben waar voor iedereen duidelijk in staat wat wel mag en wat niet, wat wel kan en wat niet. Veiligheid voor allen is hier de belangrijkste drijfveer.

Bijgaand de link om het draaiboek in te zien

Hoe blijven wij als parochianen verbonden in deze tijd?
Wij, parochianen van de Maria Magdalena voelen ons thuis in de Wormer kerkgemeenschap.
Het is goed dit te zijn, maar juist nu is het belangrijk om de onderlinge communicatie goed te houden.
Nu wij de weekendvieringen, het koffiedrinken na afloop en de wekelijkse activiteiten in de diverse groepen nog geruime tijd moeten missen is het van belang dat we het onderling contact blijven onderhouden, ja zelfs intensiveren. Wel met in achtneming van de voorgeschreven regels, elkaar nog zien en spreken, een kaart of telefoongesprekje of desgevraagd een boodschap doen. Bijvoorbeeld de parochiaan die altijd bij de viering of koffiedrinken naast je zit.
Het parochieteam stelt alles in het werk om, zonder de vieringen in de kerk, de beleving van de paastijd toch bij u thuis te brengen. Katholiek zijn betekent onder meer ook solidariteit met de medemensen die het nu moeilijker hebben.
Het jaarthema ‘Omzien naar de ander’ kan elke dag in onze gemeenschap in praktijk gebracht worden.
Geen contacten? De Pastoraatsgroep is telefonisch bereikbaar op 075-6421216.

Het luiden van de klokken
U heeft het inmiddels al meerdere keren gehoord: iedere woensdagavond van 19.00 uur tot 19.15 uur worden in onze kerk de klokken geluid. En niet alleen in onze kerk: ook de klokken van de Nieuwe Kerk zijn dan te horen in een samenspel om in deze tijd te laten horen dat we er voor elkaar willen zijn, dat we aan elkaar denken, dat we elkaar willen troosten en dat we onze waardering willen uiten voor alle mensen die iedere dag weer hard werken om iedereen die lijdt onder of aan het virus te helpen om te overleven. Ook op Eerste Paasdag hebben we de klokken om 10.00 uur een kwartier laten luiden: de boodschap dat de Heer is opgestaan en dat de dood het einde niet is.

Het Parochieteam heeft besloten om mee te doen met de actie van de Oranjeverenigingen om op Koningsdag om van 9.45-10.00 u de klokken te luiden als teken van verbinding tussen vreugde en verdriet.

Koninklijk lintje voor Ina van Kleef

Vandaag, 24 april, is onze nieuwe burgemeester bij Ina van Kleef langs geweest om haar te vertellen dat ze een Koninklijke Onderscheiding zal krijgen. Dit alles is gebeurd op 1,5 m afstand. De uitreiking heeft dus niet daadwerkelijk kunnen plaatsvinden. Er wordt gezocht naar één landelijk moment waarop dit alsnog feestelijk kan gebeuren. Wanneer dat is, is natuurlijk afhankelijk van het verloop van het coronavirus. Een uitgebreider verslag volgt in de PM. Wij zijn als parochie enorm trots op Ina en vinden het zeer verdiend!Tot zover de laatste berichten van onze parochie. Wij weten allemaal dat dit een moeilijke tijd is om iedereen op de hoogte te brengen en te houden van hetgeen er allemaal speelt.

Wij als parochieteam doen ons uiterste best om iedereen zoveel als mogelijk te informeren en de parochie als een warme gemeenschap bij elkaar te houden. Ook u kunt daar uw steentje aan bijdragen zoals reeds genoemd in het stukje “Hoe blijven wij als parochianen verbonden in deze tijd?”. Laten wij allemaal blijven omzien naar de ander, zodat we elkaar na de lock-down weer mogen begroeten in onze Maria Magdalena Kerk.

Veel groeten namens het Parochieteam van Annelies Mol en Ellen Meijer.
24 april 2020


4 april

Aandacht voor de gevolgen van het voorlopig gesloten blijven van onze kerk.
In deze Nieuwsbrief van de Maria Magdalena-parochie Wormer aandacht voor de gevolgen van het voorlopig gesloten blijven van onze kerk en de communicatie.

Nieuws over overleden parochianen
Gebruikelijk vernemen wij dat bij de wekelijkse vieringen of bij een van de werkgroepen in de parochie of eerder elders in het dorp. Zolang de kerk gesloten is voor samenkomsten missen we deze informatie. 
Voor deze periode bestaat echter de mogelijkheid om, via het parochieteam en met toestemming van de familie, berichtgeving, zoals bijvoorbeeld een rouwkaart, te plaatsen in de eerstvolgende Nieuwsbrief. Voor informatie zie de binnenzijde van de PM.

Hoe blijven wij als parochianen verbonden in deze tijd?
Wij, parochianen van de Maria Magdalena voelen ons thuis in de Wormer kerkgemeenschap.
Het is goed dit te zijn, maar juist nu is het belangrijk om de onderlinge communicatie goed te houden.
Nu wij de weekendvieringen, het koffiedrinken na afloop en de wekelijkse activiteiten in de diverse groepen nog geruime tijd moeten missen is het van belang dat we het onderling contact blijven onderhouden, ja zelfs intensiveren. Wel met in achtneming van de voorgeschreven regels, elkaar nog zien en spreken, een kaart of telefoongesprekje of desgevraagd een boodschap doen. Bijvoorbeeld de parochiaan die altijd bij de viering of koffiedrinken naast je zit. 
Het parochieteam stelt alles in het werk om, zonder de vieringen in de kerk, de beleving van  de paastijd toch bij u thuis te brengen. Katholiek zijn betekent onder meer ook solidariteit met de medemensen die het nu moeilijker hebben. Het jaarthema ‘Omzien naar de ander’ kan elke dag in onze gemeenschap in praktijk gebracht worden.
Geen contacten? Het parochieteam is telefonisch bereikbaar op 075-6421216.

Boekje Goede week nu ook met liederen hoorbaar.
Alle parochianen hebben inmiddels de nieuwe PM met bijgevoegd het Boekje van de Goede week ontvangen.
Het parochieteam is trots op de vrijwilligers die in korte tijd en onder bijzondere omstandigheden dit voor u hebben gerealiseerd en bezorgd. Om uw beleving, gedachten en verbinding met de vieringen van de Goede Week te versterken is op de website het boekje Goede Week MET de bijbehorende liederen geplaatst.  Deze kunt u hier vinden.

Informatie vanuit het bisdom. 
Blad SamenKerk is nu alleen digitaal te lezen.
De Pasen SamenKerk zal nu niet op papier verschijnen. Voor de parochianen is deze editie hier te lezen.
Voor meer informatie over afgelasting van vieringen kunt u hier terecht.

Tenslotte.
Het is goed te weten dat de kerk voorlopig alle zondagochtenden een half uur open is (10.00-10.30 u) voor persoonlijk gebed. Op Palmzondag kunt u een palmtakje meenemen, de palmtakjes zijn eerder gewijd door pastor Kerssens. Meer informatie  is te vinden in de PM en belangrijke wijzigingen of actualiteit op de website.

Om ook vanuit onze kerk de paasgedachte meer kenbaar te maken zal op 1e Paasdag om 10.00 u de klok geluid worden.

Wij hopen u met deze Nieuwsbrief zoveel mogelijk te hebben bijgepraat over hetgeen er in onze parochie en het bisdom speelt.  Blijf gezond, pas een beetje op elkaar en houd onze jaarthema “omzien naar de ander” levend.
Hopelijk tot gauw!

Martin van Druten
Lid Parochieteam
4 april 2020


18 maart 2020

Beste parochianen,

Update Coronavirus maatregelen

KLOKKEN LUIDEN

Gisteren is er massaal geapplaudisseerd om de zorgmedewerkers een steun in de rug te geven. Vanavond, 18 maart 2020, worden kerken in het hele land opgeroepen om tussen 19.00 en 19.15 uur massaal de klokken te luiden. Als teken van hoop en troost. De oproep geldt niet alleen voor vanavond, maar ook voor de twee woensdagen daarna.

Juist in deze tijd vinden wij het belangrijk een boodschap uit te dragen. 

De kerkklokken zijn ook een oproep tot gebed en andere vormen van steun: voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

ZONDAGSE VIERINGEN en GOEDE WEEK

In de afgelopen dagen zijn de landelijke maatregelen rondom het coronavirus drastisch aangescherpt.

In onze MM parochie zullen tot nader bericht, maar minstens 2e Paasdag 13 april geen zondagse liturgievieringen plaatsvinden.

Dit houdt in dat we Palmzondag, de Goede Week en het feest van licht, van hoop en nieuw leven: Pasen, niet samen zullen vieren.

Door de ‘sociale onthouding’ zal het voor iedereen stille weken worden. Onze vastentijd, ook wel lijdenstijd genoemd, is een periode van vasten en bezinning. Deze periode wordt door deze uitzonderlijke tijd met onbepaalde tijd verlengd.

De toekomst is ongewis, maar wij blijven geloven dat het eens weer Pasen zal worden.

OVERLIJDEN PAROCHIANEN, AFSCHEIDSVIERINGEN

De bijgestelde maatregelen hebben ook betrekking op de avondwakes en uitvaarten.

De uitvaartbranche heeft extra maatregelen hiervoor getroffen. De bisschoppen zien de noodzaak daarvan in en hebben in aansluiting daarop extra maatregelen aangekondigd rond kerkelijke uitvaarten. Deze gaan per direct in en gelden voor onbepaalde tijd.

De bisschoppen adviseren dringend om:

 • kerkelijke uitvaarten ‘in kleine kring en sober’ houden. De grootte en samenstelling van de groep zal met de uitvaartorganisatie worden bepaald.
 • liturgische plechtigheden in kerken, crematoria en begraafplaatsen alleen te laten bijwonen door familieleden in de eerste graad en aanverwanten (ouders, kinderen, ouders van de partner en de partner van de kinderen). Voor rouwbezoek en condoleances geldt hetzelfde advies.
 • uitvaarten telefonisch te bespreken en gemaakte afspraken per e-mail te bevestigen.

Dit betekent voor onze parochianen dat:

 • onze avondwakegroep alles per telefoon met de nabestaanden zal moeten regelen.
 • de liturgie slechts een kort moment van bezinning en gebed kan zijn, mogelijk in de kerk maar wellicht ook alleen nog direct voorafgaand aan de teraardebestelling of de crematie.
 • eucharistie of communie-uitreiken niet mogelijk is.
 • de afscheidsviering bij voorkeur niet langer zal duren dan 20 minuten.
 • er geen zang of muziek zal zijn.

Wij realiseren ons dat deze maatregelen tot extra verdriet leiden. Waar mogelijk proberen wij u, samen met de avondwakegroep, zo goed mogelijk bij te staan.

Wanneer de situatie weer genormaliseerd is, kan eventueel een volwaardige herdenkingsdienst voor de overledene gehouden worden.

Elders op deze pagina kunt u links vinden naar een mailbericht van pastor Floris Bunschoten, Bisdom Haarlem, Hart van Zaanstreek en de Uitvaartbranche.

Nu wij in deze onzekere tijden niet zomaar bij elkaar kunnen binnenlopen om kracht, geborgenheid en steun te zoeken, bidden wij dat Hij er zal zijn om ons veilig bij te weten.

Het Parochieteam wenst u veel sterkte en doet haar best om via de site, de PM en de nieuwsbrief met u in contact te blijven.

Mocht u er behoefte aan hebben om contact met de parochie op te nemen, belt u dan naar de kerktelefoon 075-6421216, daar kunt u spreken met iemand van de Pastoraatsgroep.

Namens het Parochieteam wens ik u vrede en alle goeds.

Ellen Meijer

Wnd-voorzitter parochieteam MM parochie
18 maart 2020

Bisdom Haarlem

Kerkelijke corona update

Uitvaartbranche


13 maart 2020

Coronavirus maatregelen

Beste parochianen,

U bent, als het goed is, op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus en de landelijke maatregelen. Het Bisdom Haarlem-Amsterdam komt met aangescherpte maatregelen die ook betrekking hebben op onze parochie en onze vieringen. Dit betekent het volgende voor onze MM parochie:

 • Alle publieke liturgische vieringen op de zondagen in onze kerk worden tot 31 maart afgelast.
 • De Vastenvespers op de woensdagavond komen in maart te vervallen.
 • Onze kerk stellen we 1x per week open om mensen de gelegenheid te geven voor persoonlijk gebed en wel: elke zondag van 10.00 uur tot 10.30 uur.
 • We volgen de richtlijnen van het bisdom omtrent uitvaarten.
 • Tot nader bericht geen andere samenkomsten zoals koffie drinken, koorrepetities en andere bijeenkomsten/vergaderingen.
 • U heeft de mogelijkheid om thuis een viering te volgen op de televisie op zondag vanaf 10 uur op NPO 2.
 • Verder hanteren wij allen de actuele richtlijnen van het RIVM.
 • Parochianen die zitting hebben in een (werk) groep volgen de richtlijnen van hun bestuur of contactpersoon, die zich conformeren aan deze richtlijnen en die van het bisdom.
 • Via de links onderaan deze pagina kunt u de informatie vinden van het bisdom dd 13 maart 2020 en de aanvullende richtlijnen n.a.v. veel gestelde vragen rondom sacramenten, pastorale contacten, vergaderingen/bijeenkomsten en voorzieningen.

Wij hopen dat we u op deze wijze op de hoogte hebben gebracht van de laatste ontwikkelingen die betrekking hebben op de maatregelen in onze parochie.

Namens het Parochieteam wens ik u veel gezondheid toe en we zullen in ons gebed vragen om steun en kracht en dat we de saamhorigheid die onze parochie zo kenmerkt mogen behouden in deze nieuwe situatie die we met z’n allen moeten doorkomen. Laten we bidden en hopen dat er gauw betere tijden zullen aanbreken….

Peggy Alting Siberg
Voorzitter parochieteam MM parochie
13 maart 2020