Pastoraatsgroep

Ooit had elke parochie een pastoor en soms ook nog een paar kapelaans die samen het pastoraat verzorgden. Die tijd is geweest. Nu hebben we in Wormer een pastoor op afstand: Deken Floris Bunschoten.

De leden van die PASTORAATGROEP zijn:

Frans Hofstra
Hij zorgt voor de CATECHESE; het ‘leren’, met name ter voorbereiding op de eerste Communie en het Vormsel en hij behartigt het jongerenpastoraat.

Vacant
Zorgt voor de LITURGIE.  Alles wat te maken heeft met de vieringen.

Ina van Kleef-Conijn
Draagt zorg voor de DIACONIE aandacht voor mensen die hulp of steun nodig hebben.

Elly Hoek-Nooij
Behartigt de GEMEENSCHAPSOPBOUW; de groepsvorming.

De pastoraatgroepsleden sturen de werkgroepen aan die op al die werkterreinen actief zijn.