Woorddienst groep

De Maria Magdalena parochie kent reeds vele jaren een zgn. woorddienstgroep.
Officieel heet dit: Dienst Onder leiding van een Parochiaan (DOP), maar in de wandelgangen spreken we over de woorddienstgroep.

Deze groep kent een vrij lange voorgeschiedenis wat ontstaan is o.a. door de beleidsnota “De Kerk, wij samen” uit 1974, waarbij ingezet werd op vrijwilligers binnen de kerk.
Vanaf dat jaar is men binnen de parochie gaan brainstormen over de invulling van werkgroepen binnen de kerk en is de eerste werkgroep ontstaan, die de pastor op inhoudelijke taken/zaken zou ondersteunen.

Vooral met het oog op de beschikbaarheid van slechts één voorganger was dit noodzakelijk, wat nog eens extra benadrukt werd toen pastor Jonker voor korte tijd in het ziekenhuis terecht kwam. Vanuit het bisdom Haarlem werd dit ook gestimuleerd in
“Kerk wij samen anno 1980”.
Daarin staat: “De belangrijke verantwoordelijkheid van de plaatselijke gemeenschap in haar geheel voor de liturgie zal mede gedragen dienen te worden door een eigen werkgroep, als een apart draagvlak”.
Dat de voortgang en ontwikkeling van een dergelijke werkgroep met vallen en opstaan gepaard is gegaan, spreekt voor zich.

Na het emeritaat van pastor Tuin heeft laatstgenoemde de werkgroep enige jaren op gang geholpen en begeleid. Pastor Jonker heeft deze ontwikkeling enorm gestimuleerd, waardoor het voor pastor Van Steen mogelijk was om als part time pastor in Wormer te kunnen werken. Vandaag de dag kan de woorddienstgroep gebruik maken van de deskundigheid van dominee W. Roobol.
De groep bestaat nu uit 9 leden en verzorgt 1 x per maand een viering. Met de gehele groep worden de voorbereidingen getroffen: de groep komt 2 maal bij elkaar om de teksten door te nemen en om daar een toespraak bij te maken.
De woorddienstgroep is een interessante werkgroep: er is voldoende Bijbelkennis aanwezig en het zoeken naar aansprekende teksten voor een  viering blijft een boeiende en bezigheid. Mocht u zich aangesproken voelen om op deze manier intensief bezig te zijn met het geloof en de bijbel, dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon. De woorddienstgroep kan altijd nieuwe leden gebruiken.

Ben Commandeur, Tel: 075- 6425356, E mail: commandeur194@gmail.com