Wormerland geeft om…

Wie zijn we en waar staan we voor

Achtergrond.
De werkgroep Wormerland geeft om… is in 1990 gestart vanuit onze parochie met het verzamelen van voedselpakketten voor gezinnen in Polen.
In de jaren daarna is er een reeks van projecten ondersteund in de vorm van een financiële bijdrage vaste sponsors.
Het ging (meestal) om een 3-jarige ondersteuning van projecten: Kindercrèche in Zuid Afrika, Huisvesting ouderen in Bosnië, School in Peru, School in Tanzania, Vrouwenopvang in Peru maar ook opvang jonge moeders in Amsterdam.

Werkgroep.
De interkerkelijke samenstelling van de werkgroep heeft na de start met Polen snel vorm gekregen. Er ontstond een groep met vertegenwoordigers vanuit de Nieuwe kerk, Hervormd Jisp, Wormer Doopsgezind, de Maria Magdalena parochie en later de Wijngaard. Tot op heden functioneert deze werkgroep, zij het in een andere samenstelling.

We doen het samen.
De afgelopen jaren hebben we laten zien dat een stevige band met deze kerkgemeenschappen onderling waardevol is. Kijk ook naar de oecumenische vieringen en vespers.
Na overleg met de besturen van alle kerken werd er in oktober 2017 groen licht gegeven om verdere samenwerking op het diaconale vlak verder uit te werken.

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen van Wormerland geeft om… of wilt u ook onze sponsor zijn?
Vraag het ons of stuur een mail naar wormerdijk@gmail.com

Namens de Maria Magdalena parochie:
Vacant, voorzitter Wormerland geeft om
Trudy Strootman, lid werkgroep Wormerland geeft om
Ina van Kleef, lid Pastoraatgroep Diaconie
Gerard Schavemaker, IPCI Zaanstreek

Ons gironummer: NL57INGB0009697733 t.n.v. Wormerland geeft om.

Projecten Wormerland geeft om…