Home

Welkom op de website van de Maria Magdalena kerk te Wormer.

jaarthema

Jaarthema 2015-2016: Laat je raken.

Er is nogal wat gebeurd in een eeuw tijd. Door de komst van de radio, de televisie en het internet is de wereld klein geworden. Heel veel komt in beeldmateriaal naar ons toe.
Als er een ramp is gebeurd en er zijn geen beelden van beschikbaar dan is de bereidheid om te geven ook stukken klei-ner. Door wat we zien worden we geraakt. Religies zoeken naar verbeelding, want een plaatje raakt. Katholieken zijn daar zeker gevoelig voor: kijk maar naar onze kerkgebouwen.

In deze 21e eeuw komt een stortvloed aan berichten en informatie over ons heen. De wereld is kleiner geworden en het leven daarmee lastiger. Er zijn mensen die zich afsluiten, een cirkel trekken rond hun eigen leventje, een muurtje bouwen met een paar kleine kijkgaatjes. Ze kunnen niet meer tegen zoveel men-selijk leed dat zichtbaar op hen afkomt en waar ik mij zo machteloos bij voel. Per week 1700 nieuwe vluchtelingen: ‘de grenzen moeten weer dicht’ alsof daar-mee het leed en de uitzichtloosheid van deze mensen wordt verlicht. De grote spanningen in de wereld, de oorlogen, de armoede, de vervuiling van de aarde, de criminaliteit, de gevolgen van bezuinigingen.

Als gelovige mensen vertrouwen we op het verhaal van God die het roepen van mensen in hun nood niet onbeantwoord heeft gelaten. In de bijbel horen we het verhaal van bevrijding, van uittocht, van op weg gaan naar beloofd land, wat ook niet het paradijs is en dus samen ge-maakt moet worden. Er zijn er die zeggen: ‘waarom nog geloven, wat doet God dan?’ Mijn geraakt zijn door het geheim van God is dat Hij mens is geworden. God is zo bewogen met het lijden van mensen dat Jezus het menselijk bestaan heeft geleefd en ondervon-den, zich heeft laten raken door het geluk en verdriet van mensen onderweg. En uiteindelijk ook zelf aan dit leven ten onder is gegaan. Door de kruisiging van Jezus leer ik God kennen als een God die meelijdt. Christus die ook aan dit leven doodgaat, zoals zo velen, zoals wij allemaal. En tegelijkertijd is daar dan ook doorgang, opstanding, leven in geloof. Een jaarthema waar dus nogal wat mee verbonden is. Maar we hebben gelukkig een jaar de tijd ons te laten raken en om te onderzoeken wat dat geraakt zijn met jou doet. Hoe ik door die confrontatie verander, misschien tot actie kom, of nog verder wegkruip?

kerk

Bekijk hier de nieuwsbrief van de interkerkelijke werkgroep Wormerland
Een impressie krijgen van onze vrijwilligersdag? Kijk hier
Vragen over de website? Neem contact op met de webmaster!