Vorming en toerusting

Allemaal, jong en oud, hebben we het druk. Met ons werk of met solliciteren, met het onderhouden van contacten en de zorg voor anderen, met school, studie en vrijwilligers-werk. Zelfs in onze vrije tijd hebben we het druk. De digitale revolutie draagt ook haar steentje bij aan de drukte. Facebook, Twitter, Skype, zijn geweldige communicatiemiddelen, maar voor je het weet heb je er een dagtaak aan en hol je jezelf en anderen voorbij.

De overvloed aan bezigheden en indrukken zorgen ervoor dat we aan het rustig proeven en kijken naar dingen nauwelijks meer toekomen. Wanneer hebt u voor het laatst rustig de tijd genomen om met aandacht een vlinder te bekijken, die op de tuintafel landt? Of werkelijk met aandacht te luisteren naar het verhaal van de buurvrouw?

Zoals gebruikelijk vindt u in dit programmaboekje van de Stuurgroep Vorming & Toerusting een avond over het nieuwe jaarthema.  Maar er is nog veel meer, voor doeners, denkers en kunstliefhebbers. Filmliefhebbers vinden een gevarieerd aanbod. Doeners kunnen hun hart ophalen aan meditatief schilderen, want daar gaan we gewoon mee door. Oudgedienden en nieuwe belangstellenden zijn van harte welkom! Wilt u meer weten over de achtergronden van ons geloof, dan kunt u terecht op verschillende thema-avonden.

Neem dit boekje op uw gemak door, kruis aan wat u interessant vindt en noteer de datum in uw agenda. Een handig overzicht vindt u midden in dit boekje. We verzoeken u vriendelijk maar dringend om u, daar waar aangegeven, vooraf aan te melden. Dan weet de organisatie op hoeveel mensen ze mag rekenen en kan bij onverhoopt uitvallen van een activiteit op tijd een berichtje uitgaan naar de deelnemers. Hoe u zich kunt aanmelden vindt u op blz. 11 en 12

We wensen u veel leerplezier.

Vriendelijke groet,
De Stuurgroep Vorming & Toerusting Zaanstreek

Lees meer in het programma boekje: cursusboekje 2019-2020