Parochieteam

Het parochieteam bestaat uit:
– Voorzit(s)ter: Peggy Alting Siberg
– Vice-voozitter: Ton van Overbeek
– Secretariaat: Vacant
– Financiën: Cor Bijvoet
– OC Liturgie: Sander Korver
– Stuurgroep: Liesbeth Patist
– PU-ZN lid: Martin van Druten
– Denktank: Kirsten Vredevoort
– Project manager: Gerrit van der Berg

Het parochieteam valt onder de Personele Unie Zaanstreek Noord die het bestuur vormt van 8 parochies. Martin van Druten gaat voor het tweede jaar daarin onze parochie vertegenwoordigen en dat doet hij met verve.

De leden van het parochieteam worden aangestuurd door de voorzitster die zoveel meer taken heeft dan alleen de vergaderingen leiden. De vergaderingen van het PT zijn openbaar. Wilt u er een keer aandacht vragen voor iets dat u bezig houdt in uw werk voor de parochie of een goed idee hebt dan bent u van harte welkom. Graag dit wel even van te voren melden bij een van de leden van het PT.  De vergaderingen worden aangekondigd in de PM

Ook na de vieringen op zondag bij de koffie in het Achterschip kunt u een van ons altijd aanklampen over iets dat u dwarszit of anderszins. Indien nodig bespreken wij dit in petit comité. Wij publiceren de bespreekpunten uit de vergaderingen in de PM, zodat u zoveel mogelijk op de hoogte bent van wat er speelt binnen de parochie. Verder zijn de werkgroepen zelf verantwoordelijk hoe hun groep zo efficiënt mogelijk reilt en zeilt. Wel blijven wij graag op de hoogte. Daarom zijn wij ook zo blij met onze website. Als die up-to-date wordt gehouden voor iedereen in de Zaanstreek, dan is dat heel plezierig en heel functioneel. Wees nu eerlijk: in deze moderne tijd is deze vorm van communicatie onontbeerlijk