Parochieteam

Het parochieteam (PT) bestaat uit:
– Voorzit(s)ter: Peggy Alting Siberg
– Vice-voozitter: Ellen Meijer
– Secretariaat: Vacant
– Financiën: Cor Bijvoet
– OC Liturgie: Vacant
– Stuurgroep: Annelies Mol
– Communicatie: Martin van Druten
– Denktank: Kirsten Vredevoort
– Project manager: Gerrit van der Berg
– Pastoraatsgroep: Vacant

Het parochieteam valt onder de Parochieverband Zaanstreek die het bestuur vormt van 7 parochies.

De vergaderingen van het parochieteam zijn gemiddeld eens in de 6 weken. De vergaderingen van het PT zijn openbaar. Wilt u er een keer aandacht vragen voor iets dat u bezig houdt in uw werk voor de parochie of een goed idee hebt dan bent u van harte welkom. Graag dit wel even van te voren melden bij de voorzitter van het PT.  De vergaderingen worden aangekondigd in de PM.

Ook na de vieringen op zondag bij de koffie in het Achterschip kunt u een van ons altijd aanklampen.  De bespreekpunten uit de vergaderingen worden in de PM gepubliceerd.