OCL (overleg commissie liturgie)

Vele jaren geleden is er besloten om de parochie te besturen, gebruikmakend van overlegcommissies.
Deze commissies hebben geen beslissingsbevoegdheid, wel een adviserende taak naar de parochievergadering.
In de overlegcommissie (OC liturgie) zijn bijna alle segmenten samengepakt, die iets met liturgie te maken hebben.
We noemen: De koren, de kosters, de liturgie boekjesmakers en de groep die diensten maakt o.l.v. een parochiaan.

Er is een voorzitter, een notulist en de pastoraatgroep wordt vertegenwoordigd door een lid daarvan of de pastoraal werkster. of pastor.
Daarnaast is er een planningsgroep. Deze mensen vertegenwoordigen de koren en naar aanleiding van speciale diensten, beschikbare voorgangers en beschikbare koren, dirigenten en organisten/pianisten wordt een halfjaarlijkse  planning gemaakt.
OC liturgie vergadert eens in de 6 weken in de pastoraatkamer

De onderwerpen:
– Planning up to date houden.
– Het wel en wee van de koren, dirigenten/organisten en voorgangers wordt besproken.
– Evaluatie van diensten van de afgelopen periode.
– Er worden plannen gemaakt voor bijzondere diensten. Namen genoemd wie daar eventueel aan zou willen meewerken.
– Maken van draaiboeken voor hele bijzondere diensten m.n. Kerst en Pasen.
– De vertegenwoordiger van de parochievergadering meldt zaken die liturgie aangaan en krijgt adviezen voor de parochievergadering mee.
– Discussie over inhoudelijke liturgische inzichten. Eventueel advies vragen of geven aan de pastoraatgroep of parochievergadering.

Om verantwoorde, inhoudelijke en sfeervolle diensten te maken met duidelijke liturgieboekjes wordt er heel veel inzet van de vrijwilligers gevraagd. Het is uniek dat er nog steeds vrijwilligers te vinden zijn om in OC liturgie zitting te nemen. Parochianen die meedenken en mede bepalen hoe zij “samen Kerk” willen ervaren.

Mocht U enthousiast zijn om iets in onze parochie te willen doen voor diensten en vieringen,
telefoneer of mail naar onze Secretaris Margret Dijkstra.
Wij begroeten U graag.
Lieke Mol (Vertegenwoordiger richting Parochie Team)
Margret Dijkstra, Tel 072-7431311, Mail: m.dijkstra-berkhout@ziggo.nl (Secretaris)