Kosters

De “ceremoniemeesters van de kerk”

Begin 1968 startte een aantal mannen aan een vrijwilliger ambt in de Kruiskerk als koster.
De Maria Magdalena heeft op dat moment nog één betaalde beroepskoster, Jaap Butter.

Als Jaap Butter begin jaren 70 zijn kostersambt neerlegt start men ook in de Maria Magdalena een vrijwilligergroep van kosters. Hier eindigt dan het tijd perk van een vaste koster in de Maria Magdalenakerk. De koster is de ceremoniemeester van de kerk. Hij begint een half uur voor aanvang van de viering met het klaar zetten van de spullen die nodig zijn voor een viering. Dat verschilt bij een eucharistie, een woord- en communie dienst en een dienst onder leiding van een parochiaan (DOP-dienst).

Als start van de kerkdienst luidt hij de bel.
Gedurende de hele viering houdt de koster in de gaten of alles goed verloopt, of degene die voorgaat goed te verstaan is, niets vergeet en alles bij de hand heeft om de viering goed voor te kunnen gaan. Tevens begeleid de koster de collecte en helpt hij bij het uitreiken van brood en wijn bij de communie. Aan het einde van de viering luidt hij wederom de bel. Na de viering ruimt hij alles weer op, doet de kachel uit en sluit de kerk af.

Mocht u interesse hebben om onze kosters te helpen en wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met:
Paul Kramer, Tel. : 075-6427234, E-mail: paul.florensiakramer@quicknet.nl