Parochieverband Zaanstreek

In de Zaanstreek is er één kerkbestuur genaamd Parochieverband Zaanstreek, voor de acht parochies van Assendelft, Koog aan de Zaan, Krommenie, Wormer, Wormerveer, Zaandam-Bonifatius, Zaandam-Jozef en Zaandam-Kalf.

Het bestuur bestaat uit pastoor F. Bunschoten
secretaris M. Hijne, penningmeester T. Reijns,

De parochies zijn niet gefuseerd en functioneren als eigen rechtspersonen. Dit betekent dat de financiën ook gescheiden zijn. Wat u geeft aan een parochie is ook bestemd voor deze parochie.

De Maria Magdalenaparochie Wormer is onderdeel van het dekenaat Haarlem.
Het dekenaat Haarlem bestaat uit Kennemerland en Zaanstreek-Waterland.

De deken is A.M. Cassee, pastoor te Heemskerk.

Naast de vele vrijwilligers, Meer dan 300 alleen al in onze parochie, zijn er momenteel 5 pastores: 3 priesters, 1 diaken en 1 pastoraal werker in de Zaanstreek werkzaam.
We zijn heel blij dat we steeds weer een beroep kunnen doen op emeriti pastores.