Hemelvaart 2020

Openingsgebed
God van hemel en aarde,
vol van hoop en twijfel staan wij voor de opdracht om Jezus,
uw gezondene, levend te houden in ons midden,
om in woord en daad zijn voorbeeld na te volgen,
en waarachtige getuigen te zijn van zijn boodschap.
Schenk ons uw Geest van wijsheid en kracht,
opdat wij instaat mogen zijn uw hemel naderbij te brengen,
en uw aarde bewoonbaar te maken voor al uw mensen.
Dat vragen wij U in Jezus’ naam.
Amen

Lezing Bij Hemelvaart

Als je niet omhoog kijkt
niet je oog naar boven richt,
zul je nooit de zon zien
met haar licht.

Als je niet omlaag kijkt
naar de grond waarop je staat,
zul je nooit de steen zien
die jou pijnlijk vallen laat.

Als je niet vooruit kijkt
niet het onbekende ziet,
grijp je naast de kansen
die de toekomst je nu biedt.

Als je niet terug kijkt
naar de sporen die je maakt,
zul je nooit de mens zien
die steeds meer op afstand raakt.

Welke weg je inslaat
welke richting je ook kiest,
altijd blijft er iets over
dat je uit het oog verliest.

Welke weg is beter,
welke richting is verkeerd?
Nooit zul je het weten
als je niets doet of probeert.

Overweging
De tekst van de lezing bevat een berg wijsheid. Vroeger
keken mensen vaak, te vaak, naar de hemel, daar ging het
toch om: de hemel verdienen, al het andere was daaraan
ondergeschikt. Je moest in dit aardse leven alles doen om in
de hemel te komen, en als je stierf in zonden, dan kwam je
er niet binnen.
En er waren er die meenden dat zij die hemel moesten
verdienen door het doen van zware verstervingen en
boetedoeningen. Die manier van denken heeft op veel levens
een zware druk gelegd, waardoor ze niet toe kwamen aan
echte levensvreugde. Die levenshouding, hoe goed bedoeld
ook, is beslist niet ideaal.
Tegenwoordig wordt er niet veel meer naar de hemel
gekeken, we kijken alleen naar ons leven in het hier en nu,
hier moeten we alles doen om gelukkig te worden.
En dus zoeken we met zijn allen naar allerlei vormen van
geluk, en dat is op zich helemaal juist, alleen blijven we te
vaak steken in een oppervlakkig geluk, in lege blijheid, in hol
plezier. Ook deze levenshouding is niet goed te noemen en
brengt uiteindelijk meestal weinig of geen levensvreugde.
Je hebt mensen die helemaal vastzitten aan het verleden,
aan tradities die zij van hun voorouders hebben
meegekregen, tradities, inzichten die zij beschouwen als
onaantastbaar en onveranderlijk.
Hierdoor staan ze niet echt open voor de toekomst en voor
nieuwe wegen die naar de toekomst leiden. Je hebt ook
mensen die alleen maar naar de toekomst kijken alle tradities
overboord gooien, die helemaal vrij willen zijn, niet
gebonden door hun verleden. Maar al te vaak slaan ze op hol
en raken zo de weg kwijt. Het eerste is niet goed, het
tweede ook niet. De waarheid ligt zoals altijd ergens in het
midden.
Ons leven speelt zich af in het heden: en hier en nu moeten
we proberen ons leven zinvol in te vullen, zodanig dat we er
geluk in kunnen vinden, voor zover dat tenminste hier in deze
onvolmaakte wereld mogelijk is. Maar vandaag is altijd een
moment tussen gisteren en morgen, en daarom spelen
verleden en toekomst een rol in ons leven, en alleen als we
dat laten meespelen, kunnen we ook echte levensvreugde
vinden.

Lied Wij groeten u, o Koningin GvL 555


Wij groeten u, o Koningin, o Maria:
u Moeder vol van teed’re min, o Maria

Refr. Groet haar, o Cherubijn; prijs haar, o Serafijn,
prijst met ons uw Koningin, salve, salve, salve, Regina

O Moeder van barmhartigheid, o Maria:
en troost in alle bitterheid, o Maria

Refr. Groet haar, o Cherubijn; prijs haar, o Serafijn,
prijst met ons uw Koningin, salve, salve, salve, Regina

Ons leven, zoetheid, hoop en vreugd, o Maria
leid gij ons op de weg der deugd, o Maria

Toon ons in ’t uur van onze dood, o Maria
de zoete vrucht van uwe schoot, o Maria

Voorbede
Onzichtbare God,
omdat hemel en aarde in uw handen zijn,
durven wij tot U te bidden:

voor alle mensen die met elkaar verbonden zijn,
mannen en vrouwen, ouders en kinderen,
broers en zussen, vrienden en vriendinnen;
dat wij allen de kunst leren om elkaar vrij te laten…

Accl. Heer, onze God,
wij bidden U, verhoor ons

Trouwe God, wij bidden voor alle mensen die treuren om het
verlies van een geliefde,
of die afscheid hebben moeten nemen van gezondheid
en van de vrijheid om te gaan en te staan;
dat wij allen de kracht krijgen om los te laten…
Wij bidden voor alle mensen die actief zijn in de zorg,

juist in deze tijd van corona zijn ze hard nodig met hun inzet
voor zieke, oudere, depressieve mensen of lastige jongeren;
voor allen die er voor ons zijn, zij die er in deze coronatijd
voor zorgen dat ons dagelijkse leven aangepast door kan
gaan, dat wij allen ruimte houden om te leven…

Accl. Heer, onze God,
wij bidden U, verhoor ons

Onzichtbare God, wij bidden om een beetje hemel voor alle
mensen, om saamhorigheid voor onze samenleving,
in deze coronatijd om verdraagzaamheid tegenover elkaar,
hoor onze gebeden.

Leer ons om los te laten en te vertrouwen op U,
want U bent met ons alle dagen, tot in eeuwigheid.
Amen.

Slotgebed
God van hemel en aarde,
ook wij moeten weer op pad
om Jezus’ boodschap waar te maken,
om in zijn geest mee te werken aan een wereld
waarin geluk mogelijk is voor ieder mens.
Moge deze ontmoeting met Jezus, de Levende,
ons sterken, inspireren en bemoedigen
om samen met elkaar en voor elkaar
de dingen te doen die Hij ons heeft voorgehouden.
Dat vragen wij U voor vandaag en alle dagen. Amen

Slotlied: God is die goed is

Refr.: God is die goed is, woorden van liefde doet,
vrede voor mensen is, tijd geeft van leven

Zoals een adelaar jongen op vleugels draagt,
draagt Hij zijn mensen als vrienden op handen.
Licht in hun ogen gunt Hij de levenden,
wonen in stilte doet Hij de doden. Refrein

Zolang er woorden tussen de mensen zijn,
is Hij te horen en sprekend nabij.
Nooit en te nimmer, gaat Hij geborgen
Dichtbij en ver is Hij, van ons vandaan. Refrein