Palmpasen

PALMPASEN – Familieviering

De week vóór Pasen komt eraan,
de Goede Week, een week met een traan,
toen is Jezus doodgegaan.

Palmpasen

Op Palmzondag staan mensen te juichen
Ze zwaaien met takken, ze dansen, ze buigen,
want Jezus komt daar op een ezeltje aan!
Hosanna! Onze koning! roept iemand vooraan.

Witte donderdag

Die avond eet Jezus nog één keer met zijn vrienden.
Hij wast zelf hun voeten, als een bediende.
Hij bidt, hij dankt God, schenkt wijn en deelt brood en zegt: ‘Blijf dit nadoen na mijn dood.’
Hij wordt door soldaten gehaald die nacht en naar een gevangenis toegebracht.
Op vrijdag roept ieder met luide stem:
Weg met hem, aan het kruis met hem! .

Goede vrijdag

Jezus die zoveel van mensen houdt:
daar hangt hij, op een kruis van hout.
Aan het einde roept hij: ‘Het is volbracht.’
De middag wordt donker als de nacht. :

Stille zaterdag

Zijn vrienden leggen hem in een grot.
Die dag voelt alles naar en dood.
De Heer is weg, ze geloven het niet.
Ze zitten en zuchten van verdriet.

Paasmorgen

Op zondag nog vóór het licht van de dag gaan enkele vrouwen naar het graf.
Het is leeg! En er zit een engel die zegt: ’
Zoek hem niet waar je hem had neergelegd!

Jezus leeft! Hij is, echt waar, opgestaan!’
Met dat nieuws zijn de vrouwen teruggegaan.
Ze werden niet zomaar geloofd, maar goed…
Een paar hebben Jezus zelfs nog ontmoet.

Pasen

Dat is wat wij ook geloven vandaag,
we maken van Pasen een vrolijke dag.
Jezus leeft, God laat ons nooit in de steek.
En daarom… heet het een Goede Week!

Ingekorte overweging

Jezus – toonbeeld van zachtmoedig Mens – altijd op zoek naar hen die hongeren, naar hen die dorsten naar recht en vrede, altijd op zoek naar de zieken en de zwaksten – naar hen die zich eenzaam en verdrietig voelen.
Altijd op zoek naar jou, mens naar zijn hart, ook nu, of juist nú!
Met Palmpasen klinkt nog het Hosannagejuich, iedereen is blij. Ook wij juichten tot voor kort ons leven toe, we wisten nog niets van wat ons te wachten stond.

Het uitgebarsten coronavirus heeft een dramatische draai gegeven aan mensenlevens wereldwijd en dichtbij.
Machteloos staan wij aan de kant… zwijgend met gebalde vuisten…vol respect voor allen die de ander zorgend nabij is. Mijn Heer en Mijn God, sta ons bij… prevelen we voorzichtig.

Maar wat een kracht ervaren mensen, samen zoeken naar woorden van hoop en troost.
Het vraagt durf en moed om in tijden van crisis te blijven geloven.
De volhouders worden beloond met een glimp van Hoop en Liefde, een glimp van een nieuwe toekomst, waarin mensen opkomen en omzien naar elkaar.
We gaan door donkere tijden, en toch zullen we weer opstaan in het Licht! Dat is ons geloof!
Dat wij opstaan en horen en elkaar bemoedigend doen leven op weg naar Pasen!
pastor Ria Casalod-Brakenhoff

Voorbeden

De palmpaasstok heeft de vorm van een kruis
Het kruis waaraan Jezus gestorven is.
Maar de stok is ook een teken van hoop,
van nieuw leven.
Wij bidden dat alle mensen,
die nu een zwaar kruis te dragen hebben,
hoop kunnen putten uit mensen om hen heen.

Accl.  
Goede God, wilt u naar ons luisteren
Als wij tot u bidden
Wij vragen u verhoor ons de wereld roept om recht

Palmtakken wijden

Met Palmzondag nemen de parochianen een gewijd palmtakje mee naar huis.

Zoals voor Noach de groene olijftak
het teken was van God, dat het leven opnieuw begon
zo kan het groene palmtakje een teken zijn,
dat ook voor ieder van ons het leven verder gaat.

Lied: De aarde wordt nieuw

De mus bouwt een nest als de kou verdwijnt.
De bloem komt uit als zonlicht schijnt.
De lente brengt leven en vrolijkheid.
Een nieuw begin, een nieuwe tijd.

Refrein.
Nieuw, fonkelnieuw, de aarde wordt nieuw.
Nieuw, volmaakt en nieuw, de aarde wordt nieuw.

De zon schijnt op bomen, hun vrucht wordt zoet.
‘t Is licht en warm, dan groeit het goed.
De hemel geeft leven aan elke plant.
De regen valt op dorstig land. refrein

Natuur komt tot leven, ze laat het zien:
de hemel maakt de aarde nieuw.
Nieuw leven met Pasen wat is dat groot
De Heer staat op, wint van de dood. refrein