Goede vrijdag

Lijdensverhaal

De aarde houdt haar adem in…
het is stil geworden…

Een mens wordt ter dood veroordeeld
vernederd, gevangen, gemarteld
op weg geslagen naar zijn -roemloos- einde
Een mens, zoals zovele mannen en vrouwen
waar ter wereld ook…
zoals zovele kinderen…

Deze mens neemt een boodschap voor ons mee
Voor als Hij aan de andere kant is:
“Dood ons niet
Verlaat ons niet.
Vergeet ons niet”.

Kruishulde

Met onze gebeden en eigen stille intenties
onze bezorgdheid in gedachten
brengen we in gedachte hulde aan Jezus,
onze gekruisigde broeder,
om Hem te eren
om Hem te groeten
om zonder woorden te zeggen:
ik heb je lief
Blijf bij mij …

Lied Verlangen 64

Wie ziet mij in mijn duisternis als ik verloren dwaal?
Mijn hoofd en hart vol van gemis om jou en jouw verhaal.

Wie wenkt mij bij het eerste licht
als niets mij troosten kan?
Verdoofd van pijn, betraand gezicht
bid ik om nieuwe kracht.
Wie roept mij voor de nieuwe dag
als ik verlangend reik
naar jou, die ergens op mij wacht,
ver weg en toch dichtbij.

Jij die mij kent, mijn diepste dalen,
mijn eenzaamheid en stille strijd.
Geef mij het vuur om te verhalen
van de waarheid die jij bent voor mij

Voorbede

Goede God, wij bidden voor hen, die met hun persoonlijk verdriet en lijden, het verdriet van Goede Vrijdag niet te boven komen;
dat zij opnieuw geraakt worden door het licht van het Paasfeest, en troost en steun vinden in Jezus van Nazareth, die voor alle mensen is verrezen, in het geloof dat lijden en dood het laatste woord niet hebben.

Accl.
O Lord, hear my prayer, when I call answer me
O Lord, hear my prayer, come and listen to me

God, hoor mijn gebed, als ik roep, antwoord mij
God, hoor mijn gebed, kom en hoor mij aan

Gebed

Blijf bij ons Heer,
want het is avond
en de nacht gaat komen
blijf bij ons
en met heel uw kerk
aan de avond van de dag,
aan de avond van het leven,
aan de avond van de wereld;
blijf bij ons met uw genade en uw goedheid,
uw troost en zegen,
uw woord en sacrament,
blijf bij ons,
wanneer over ons komt
de nacht van beproeving
en verdrukking,
de nacht van angst
en twijfel,
de nacht van de harde dood;
blijf bij ons
in leven en sterven
in tijd en eeuwigheid
Amen