GOEDE WEEK 2020

Op weg naar Pasen,
het feest van verrijzenis

Met Palmpasen begint de Goede Week. In onze Maria
Magdalenaparochie beginnen we Palmpasen altijd met een
familieviering waarin de gewijde palmtakjes – die herinnert
aan de glorieuze intocht van Jezus – worden uitgedeeld.
Daarna begint het heilig triduüm op Witte Donderdag, Goede
Vrijdag en Stille Zaterdag.
Drie dagen die elkaar opvolgen en waarbij we veel gedenken.
In de liturgie zijn deze drie dagen met elkaar verbonden:
Witte Donderdag begint en heeft een ‘open einde’, want in
stilte verlaat men de kerk.
Goede Vrijdag begint en eindigt met stilte.
Op Stille Zaterdag beginnen we weer in de stilte bij het vuur,
om feestelijk te eindigen. Want de Heer is verrezen!
Maar voor die tijd staan we stil bij het lijden en de dood.
Zonder dood is er geen verrijzenis.
Door de onwerkelijke tijd waarin we opeens terechtgekomen
zijn, is het niet verantwoord om de vieringen van de Goede
Week samen te vieren.
Het jaarthema OMZIEN NAAR DE ANDER kunnen we alleen op
afstand en in onze gedachten met elkaar beleven.
Het Parochieteam doet haar best om in deze speciale tijd
troost te bieden en het gevoel van saamhorigheid vast te
houden.
Daarom hebben we een aantal teksten en gebeden, die we in
de Goede Week vanaf Palmzondag tot en met 1e Paasdag
uitspreken, bidden en zingen gebundeld. Wij hopen en
bidden dat u hieruit kracht kunt halen om door te gaan.
Pasen is het feest van licht, hoop en verrijzenis.
Samen komen we deze periode te boven!

Onderstaand vind u per dag de teksten inclusief muziek.


Het volledige liturgie boekje van de goede week kunt u onderstaand downloaden.