Liturgie assistenten

Hoi jeugd,

Wil je ook iets meer betekenen voor en in onze kerk? Dat kan!
Kom helpen bij de voorbereidingen en tijdens de viering van onze dienst!

Jongeren met een “een zondagsklusje”

Even een klein stukje geschiedenis:
Sinds 1668 (dat is meer dan 400 jaar geleden) wordt er al op dezelfde plaats aan de Dorpsstraat te Wormer gekerkt door onze katholieke gemeenschap. Dit was nooit gelukt als er geen jeugd bij de vieringen was betrokken.
Vroeger hadden ze in de kerk al een jeugdbaantje en nog wel op zondag. Er werd toen gesproken over een job als “misdienaar”. Tot begin jaren zeventig mochten dat alleen maar jongens zijn. Maar halverwege de zeventiger jaren werden de meisjes ook toegelaten. Vroeger moest je vaak naar de kerk, anders kreeg je straf. Tegenwoordig mag je naar de kerk en kom je meestal uit vrije wil.

De naam “Misdienaren” kennen we niet meer, sinds 2000 mag je in een dienst helpen als:

“Liturgie assistent”

Wij vragen aan jullie 1e Communicanten of jullie na de 1e Communie mee willen helpen in de viering als hulp.
Jullie jongeren (in de leeftijd van 8 tot en met 14 jaar) kunnen je steentje bijdragen door een paar maal per jaar de voorganger in een viering te helpen. Reeds vele oudere broertjes, zusjes, neefjes, nichtjes, vriendjes en vriendinnetjes hebben die taak binnen de parochie met veel plezier vervuld.

Lijkt het je leuk? Bent je geïnteresseerd? Of denk u als ouders dit is wel iets voor onze zoon of dochter?
Laat het weten aan Paul Kramer en u ontvangt alle informatie.
Tel.: 075-6427234. E-mail: paul.florensiakramer@quicknet.nl