OEcumene

Oecumenische adventsvespers

Het Kerstfeest zal dit jaar door corona een heel bijzondere Kerst zijn. Veel feestelijkheden moeten worden afgelast en wij hopen dat wij toch het feest in een wellicht wat beperkte familiekring kunnen vieren.
Ook voor de kerken zullen het heel gedenkwaardige dagen worden. De zo geliefde Kerstconcerten kunnen niet doorgaan. En hoe de kerkvieringen op Kerstavond en Kerstmorgen plaats kunnen vinden is ook nog de vraag. Het dwingt ons om ons te bezinnen op het wezen van Kerstmis. Hoe Kerstmis te vieren? Wat vieren wij eigenlijk?
Tijdens de vier Adventsweken bezinnen wij ons op de betekenis van de geboorte van Christus. Wat zegt ons nu nog de boodschap van de engelen, zo’n tweeduizend jaar geleden in die donkere nacht aan de herders, die in Bethlehem de wacht hielden bij hun kudde: Ere aan God, Vrede op aarde, God houdt van mensen. Een vrome illusie? Wat is er van terecht gekomen en wat staat er nog te gebeuren?
De gezamenlijke kerken van Wormer en Jisp nodigen u uit om samen met ons in een viertal vespers –korte vieringen van zang, gebed en meditatie- stil te staan bij de komst van het Kerstfeest. Traditioneel worden deze vespers gehouden in de intieme Doopsgezinde vermaning. Helaas zou door de coronamaatregelen slechts een zeer beperkt aantal mensen de vespers in dit kleine kerkje kunnen bijwonen. Daarom worden de vespers opgenomen in De Wijngaard en live-stream uitgezonden.
U kunt de livestream vinden via onze video pagina
Wij hopen op deze wijze een groot aantal mensen te kunnen bereiken.

Uitzendingen:
Woensdag 25 november 19.00 u Jannie Nijwening
Woensdag 2 december 19.00 u Bart Vijfvinkel
Woensdag 9 december 19.00 u Ben de Boer
Woensdag 16 december 19.00 u Cees Beumer

Wij wensen u gezegende vespers.
Raad van Kerken Wormerland

Vastentijd 2020

De vastentijd starten we dit jaar met een Oecumenisch Leerhuis, het thema is ‘Vasten anno 2020’ met speciale aandacht voor Dietrich Bonhoeffer, omdat het dit jaar 75 jaar geleden is dat deze Duitse theoloog in WO II terechtgesteld werd.

Het Leerhuis vindt plaats op maandag 24 februari om 19.30 u in de Nieuwe Kerk, Kerkstraat, Wormer.

In de voorbereiding hebben de voorgangers van de oecumenische groep ieder hun eigen thema gekozen uit het boekje Bonhoeffer-75 jaar en daaraan een passende bijbeltekst gekoppeld.

In het kielzog van de teksten van Bonhoeffer trekken we elke woensdag een stukje verder vanaf De Wijngaard richting de Jisper Kerk.

Gaat u met ons mee?

Op woensdag om 19.00
4 maart De Wijngaard
11 maart Maria Magdalenakerk
18 maart Doopsgezinde Vermaning
25 maart Nieuwe Kerk
1 april Jisper kerk

De oecumenische werkgroep